Top of Page.

Skip menu
Main
Global Navigation
Home

Breadcrumbs List

Home > Corporate Information > Directors and Executive Officers

Top of Main.

Directors and Executive Officers

Directors

Director and President, CEO Representative Executive Officer

TANIGAKI Kunio

Director and Deputy President, Representative Executive Officer

ONISHI Toru

Directors

NARA Tomoaki
MASUDA Hiroya

Outside Directors

SUZUKI Masako
HARADA Kazuyuki
TONOSU Kaori
TOMII Satoshi
SHINGU Yuki
OMACHI Reiko
YAMANA Shoei

Committee

Nomination Committee Chair

HARADA Kazuyuki

Nomination Committee Members

TANIGAKI Kunio
MASUDA Hiroya
SUZUKI Masako
YAMANA Shoei

Audit Committee Chair

SUZUKI Masako

Audit Committee Members

NARA Tomoaki
TONOSU Kaori
TOMII Satoshi
OMACHI Reiko

Compensation Committee Chair

TOMII Satoshi

Compensation Committee Members

MASUDA Hiroya
HARADA Kazuyuki
SHINGU Yuki

Executive Officers

Deputy President Representative Executive Officer

SHIMA Toshitaka

Senior Managing Executive Officers

HIRONAKA Yasuaki
TACHIBANA Atsushi
SAKAMOTO Hidekazu
HARUNA Takayuki

Managing Executive Officers

KOIE Junko
MIYAZAWA Hitoshi
IMAIZUMI Michinori

Executive Officers

MURO Takashi
TAGUCHI Yoshihiro
SHIGEMATSU Jun
KIMURA Yoshihisa
HAMASAKI Rika
HANDA Shuji
IZUMI Mamiko
ADACHI Tamami
IWATA Kazuhiko
SHISHIDO Tsuyoshi
NOTO Kazumi
TANABE Mikio
YANAGISAWA Kenichi

(As of June 17,2024)

 
JAPAN POST GROUP
JAPAN POST HOLDINGS
JAPAN POST
JAPAN POST BANK